Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem osobních údajů

Výhradním správcem osobních údajů je Iva KATONA, IČ: 74710095, sídlem Slezská 1313/66, 130 00 Praha 3, dále jen Správce.

Kde jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou uloženy u Správce a po dobu nezbytně nutnou ke zpracování mohou být osobní údaje uloženy u pověřených zpracovatelů.
Spracovatel spolupracuje výhradně se zpracovateli, kteří poskytují dostatečnou záruku ochrany osobních údajů.
Zpracování a uložení osobních údajů probíhá výhradně na území České republiky, nejsou zpracovávány mimo území EU.

Jak dlouho jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou u správce uloženy po dobu nezbytně nutnou, maximálně 5 let, pokud není zákonem stanoveno jinak. Potom jsou vymazány.

Jaké údaje zpracováváme

 1. Registrační údaje zákazníka
 2. Informace spojené s provozem internetových stránek www.kvalitnirasy.cz, www.rasy.cz, www.jbcosmetics.cz a online marketingem - cookies, IP adresa
 3. Email marketing - zasílání newsletterů

1. Registrační údaje zákazníka

Na stránkách www.kvalitnirasy.cz je možné zaregistrovat se jako zákazník. Informace jsou použity pro plnění smlouvy, případně pro plnění smlouvy, nebo oprávněný zájem Správce.

Zpracovávané osobní údaje

Jméno, příjmení, email, adresa.

Kdo údaje zpracovává

Správcem i zpracovatelem osobních údajů odesílaných emailem, resp. kontaktním formulářem, je společnost Správce.

Důvod zpracování

Uzavření smlouvy, oprávněný zájem Správce.

2. Internetové stránky

Na internetových stránkách jsou použity soubory cookies.

Cookies zajiš?ující funkčnost webu: osCsid
Google Analytics – měření návštěvnosti webu: _utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmv, _utmz
Toplist – měření návštěvnosti webu: ui

Nastavení cookies v prohlížeči
Chrome | Firefox | Internet Explorer | Safari | Opera | Facebook | Google

3. Email marketing

Správce rozesílá registrovaným zákazníkům obchodní sdělení. Obsahují pouze nabídku produktů nebo služeb, nabízených Správcem, tj. produktů a služeb pro kosmetičky, se specializací na péči o řasy. Neobsahují nabídky třetích stran. Zasílání obchodních sdělení je možné zrušit kliknutím na odkaz v emailu, nebo zasláním žádosti na níže uvedený kontakt Správce.

Práva

 • Každý ubytovaný má právo
 • na přístup k osobním údajům
 • na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
 • odvolat souhlas, pokud byl udělen
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již potřebné pro účely, pro které byly zpracovány
 • na omezení zpracování osobních údajů
 • na přenositelnost osobních údajů
 • na vznesení námitky při zpracování osobních údajů
 • podat proti správci stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420234665 111, web: https://www.uoou.cz.

Kontakt pro uplatnění práva

V případě požadavku na uplatnění práva jej, prosím, pošlete Správci na e-mail info@kvalitnirasy.cz a na telefonní číslo +420 774 602 975.